Nutriční terapie placená pojišťovnou?

23.01.2023

Nutriční terapie je v soukromých nutričních ambulancích plně hrazená zdravotními pojišťovnami jen výjimečně, přesto jsou možnosti příspěvků.

Podívejte se na stránky své zdravotní pojišťovny a informujte se, zda Vaše pojišťovna nenabízí příspěvky na nutriční terapii nebo vážení na váze InBody! Výše příspěvků i podmínky se mění každý rok, k získání příspěvku ale většinou potřebujete jen fakturu a vyplněnou žádost o příspěvek.

Mé zdravotnické zařízení má smlouvu se zdravotní pojišťovnou Škoda. Pokud jste tedy pojištěncem této pojišťovny, jsou mé služby plně hrazené zdravotní pojišťovnou Škoda.

Zdroj obrázku: www.freepik.com